STM_SETIMAGE

Et program sender en STM_SETIMAGE-melding til å knytte et nytt bilde (ikonet eller punktgrafikk) med en statisk kontroll.

 STM_SETIMAGE wParam = (WPARAM) fImageType;       / / bildetype flag lParam = hImage (LPARAM) (håndtere);  / / håndtere til bildet 

 

Parametere

fImageType
Verdien av wParam. Angir hvilken type bilde du vil knytte med statisk kontrollen. Denne parameteren kan være en av følgende verdier:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_CURSOR
IMAGE_ENHMETAFILE
IMAGE_ICON

hImage
Verdien av lParam. Håndtere til bildet for å knytte til statisk kontroll.

Returverdier

Returverdien er en referanse til bildet tidligere tilknyttet statisk kontrollen, hvis noen; Ellers er det NULL.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Statiske kontroller oversikt, statisk kontrollmeldinger, STM_GETIMAGE

Index