IRichEditOle::GetClientSite

Henter en IOleClientSite -grensesnittet som skal brukes når du oppretter et nytt objekt. Alle objekter som er satt inn i en rich edit-kontrollen må bruke klient området grensesnitt som returneres av denne funksjonen. Et klientområde kan brukes med nøyaktig ett objekt.

() HRESULT GetClientSite LPOLECLIENTSITE langt  * lplpolesite  );
 

Parametere

lplpoleclientsite
Pekeren til pekeren variabel som mottar adressen til IOleClientSite-grensesnittet.

Returverdier

Returnerer suksess status. Bruk GetScode til å hente en SCODE. Kan være S_OK på suksess eller E_OUTOFMEMORY hvis ikke kan tildele minne for klientområdet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOle

Index