IRichEditOle::ConvertObject

Konverterer et objekt til ein ny type. Dette kallet lesse objektet, men tvinger ikke en oppdatering; Oppkalleren må dette.

() HRESULT ConvertObject LANG  iob, REFCLSID  rclsidNew, LPCSTR  lpstrUserTypeNew  );
 

Parametere

iob
Indeksen for objektet du vil konvertere. Hvis denne parameteren er REO_IOB_SELECTION, er det merkede objektet skal konverteres.
rclsidNew
Klasseidentifikatoren for klassen som objektet er som skal konverteres.
szUserTypeNew
Brukeren kan se Typenavnet på klassen som objektet er som skal konverteres.

Returverdier

Returnerer suksess status. Bruk GetScode til å hente en SCODE. Kan være S_OK på suksess eller E_INVALIDARG Hvis indeksen er ugyldig, eller en SCODE returnerte fra OLE.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOle

Index