FINNTEKST

FINNTEKST strukturen inneholder informasjon om teksten skal søkes etter i en rich edit-kontrollen. Denne strukturen er brukt med EM_FINDTEXT meldingen.

typeDef struct _findtext {CHARRANGE-avregning; 
    LPSTR lpstrText; 
} FINNTEKST 

 

Medlemmer

avregning
Søkeområde.
lpstrText
Null-terminert streng for å finne.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.
Importere biblioteket:Bruk comdlg32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer, EM_FINDTEXT

Index