EM_GETWORDBREAKPROCEX

Henter adressen til de registrerte utvidet word pause prosedyre.

EM_GETWORDBREAKPROCEX
wParam = 0; (WPARAM)
lParam = 0 (LPARAM) 

Returverdier

Returnerer adressen til gjeldende prosedyre.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, RichEdit-meldinger

Index