IRichEditOle::ContextSensitiveHelp

Forteller en rik redigeringskontroll som det bør overgangen til eller fra kontekstsensitiv hjelpemodus. Rich edit-kontrollen kaller ContextSensitiveHelp -metoden av noen i sted-objekt som er aktivt hvis en statusendring skjer.

() HRESULT ContextSensitiveHelp BOOL  fEnterMode  );
 

Parametere

fEnterMode
SANN hvis å angi kontekstsensitiv hjelpemodus Ellers, FALSE.

Returverdier

Returnerer suksess status. Kan bruke GetScode til å hente en SCODE. Kan være S_OK på suksess eller en annen verdi som returneres av OLE.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOle

Index