EM_SETWORDWRAPMODE

Angir alternativer for tekstbryting og orddeling for rike redigeringskontroll. Denne meldingen er tilgjengelig bare i asiatiske versjoner av operativsystemet.

EM_SETWORDWRAPMODE
wParam = (WPARAM) (UINT) fOptions;
lParam = 0 (LPARAM): 

Parametere

fOptions
Alternativer-flagg. Kan være en kombinasjon av følgende verdier:
Verdi Betydning
WBF_WORDWRAP Gjør det mulig for asiatiske-spesifikke tekstbryting operasjon, for eksempel Kinsoku på japansk.
WBF_WORDBREAK Gir engelsk orddeling drift i japansk og kinesisk.

Gir Hangeul orddeling drift.

WBF_OVERFLOW Gjenkjenner overflyt tegnsetting. (Ikke p.t. er støttet).
WBF_LEVEL1 Sett nivå 1 tegnsetting tabell som standard.
WBF_LEVEL2 Sett nivå 2 tegnsetting tabell som standard.
WBF_CUSTOM Sett programdefinert tegnsetting tabell.

Returverdier

Returnerer gjeldende word-innpakning og orddeling alternativer.

Merknader

Denne meldingen må ikke sendes av programdefinert orddeling prosedyre.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, RichEdit-meldinger