UNDONAMEID

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

Opplistingstype UNDONAMEID inneholder verdier som angir typer rik redigere kontrollhandlinger som kan angres eller redone. EM_GETREDONAME og EM_GETUNDONAME -meldinger bruker denne Opplistingstype vil returnere en verdi.

typeDef enum _undonameid {
  UID_UNKNOWN = 0,
  UID_TYPING = 1,
  UID_DELETE = 2,
  UID_DRAGDROP = 3,
  UID_CUT = 4,
  UID_PASTE = 5
} UNDONAMEID 

Enumeratorverdien Betydning
UID_UNKNOWN Angre handlingstypen er ukjent.
UID_TYPING Å skrive operasjon.
UID_DELETE Sletteoperasjon.
UID_DRAGDROP Dra-og-slipp-operasjon.
UID_CUT Klipp ut-handling.
UID_PASTE Innlimingsoperasjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger opplisting typer, EM_GETREDONAME, EM_GETUNDONAME

Index