EM_EXLIMITTEXT

EM_EXLIMITTEXT meldingen setter en øvre grense til mengden tekst som brukeren kan skrive inn eller lime inn en rich edit-kontrollen.

EM_EXLIMITTEXT wParam = 0; 
lParam = cchTextMax (LPARAM) (DWORD) 

 

Parametere

cchTextMax
Maksimal mengde tekst eller null for standard maksimumsverdi. Et OLE-objekt, teller som ett enkelt tegn. Standard maksimumsverdi er 32 K.

Returverdier

Ingen returverdi.

Merknader

Tekst-grensen som er angitt av EM_EXLIMITTEXT-meldingen begrenser ikke mengden tekst som du kan spille inn en rich edit-kontrollen ved hjelp av EM_STREAMIN-melding.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, EM_STREAMIN

Index