IRichEditOle::SetLinkAvailable

Angir verdien av det tilgjengelige kobling-bit i objektets flagg. Koblingen tilgjengelig litt standarder til TRUE. Det bør settes til USANN hvis det oppstår feil på koblingen som indikerer problemer med å koble til koblet objekt eller program. Når disse problemene er reparert, bør bit settes til TRUE på nytt.

() HRESULT SetLinkAvailable LANG  iob, BOOL  fAvailable  );
 

Parametere

iob
Indeksen for objektet som har bit er som skal angis. Hvis denne parameteren er REO_IOB_SELECTION, er bit på det merkte objektet som skal angis.
fAvailable
Verdien til å angi bit. Kan være SANN eller USANN.

Returverdier

Returnerer suksess status. Bruk GetScode til å hente en SCODE. Kan være S_OK på suksess eller E_INVALIDARG Hvis indeksen er ugyldig.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOle