IRichEditOle::ImportDataObject

Hvis du importerer et objekt fra utklippstavlen til en rich edit-kontrollen, erstatte det merkte området.

() HRESULT ImportDataObject LPDATAOBJECT  lpdataobj, CLIPFORMAT  cf, HGLOBAL  hMetaPict  );
 

Parametere

lpdataobj
Pekeren til å angi utklippstavlen-objektet til å importere en DATAOBJECT -strukturen.
cf
Utklippstavleformat for å bruke eller null for å bruke det beste tilgjengelige formatet.
hMetaPict
Håndtere til en metafil som inneholder ikoner-visningen i et objekt. Brukes bare hvis DVASPECT_ICON vise aspekt kreves av kommandoen Lim inn utvalg.

Returverdier

Returnerer suksess-status.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOle

Index