EM_GETOLEINTERFACE

EM_GETOLEINTERFACE meldingen henter et IRichEditOle -objekt som en klient kan bruke til å få tilgang til OLE-funksjonene i en rich edit-kontrollen.

EM_GETOLEINTERFACE wParam = 0; 
lParam = (LPARAM) (LPVOID langt *) ppObject 

 

Parametere

ppObject
Adresse som kontrollen lagrer en peker til IRichEditOle -objektet. Kontrollen kaller AddRef funksjonen for objektet før retur, slik at det oppkallende programmet må kalle funksjonen Release når det er gjort med objektet.

Returverdier

Returnerer en ikke-null verdi hvis vellykket, eller null ellers.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, IRichEditOle

Index