EM_SETIMECOLOR

Angir farge for IME-komposisjon. Denne meldingen er tilgjengelig bare i asiatiske versjoner av operativsystemet.

EM_SETIMECOLOR
wParam = 0; (WPARAM)
lParam = (LPARAM) (COMPCOLOR *) aCompColor 

Parametere

aCompColor
Adressen til en matrise med fire element av COMPCOLOR strukturer som inneholder fargen sammensetning angis.

Returverdier

Returnerer ikke-null null hvis det lykkes, ellers.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, EM_GETIMECOLOR, COMPCOLOR

Index