IRichEditOle::SetDvaspect

Angir aspektet som en rich edit-kontrollen bruker til å tegne et objekt. Dette kallet endrer ikke de tegnede informasjonen som er bufret i objektet; Dette må gjøres av oppkalleren. Kallet fører til at objektet skal tilbaketrekkes.

() HRESULT SetDvaspect LANG  iob, DWORD  dvaspect  );
 

Parametere

iob
Indeksen for objektet som har aspekt er å angis. Hvis denne parameteren er REO_IOB_SELECTION, er aspektet av det merkede objektet som skal angis.
dvaspect
Aspekt til brukes når du tegner. Verdiene som er definert av OLE.

Returverdier

Returnerer suksess status. Bruk GetScode til å hente en SCODE. Kan være S_OK på suksess eller E_INVALIDARG Hvis indeksen er ugyldig.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOle

Index