EM_HIDESELECTION

EM_HIDESELECTION meldingen skjuler eller viser du valget i en rich edit-kontrollen.

EM_HIDESELECTION wParam = (WPARAM) (BOOL) fHide; 
lParam = (LPARAM) (BOOL) fChangeStyle 

 

Parametere

fHide
Verdi som angir om du vil vise eller skjule det merkede området. Hvis denne parameteren er null, blir det merkede området vises. Ellers er markeringa usynleg.
fChangeStyle
Verdi som angir om du vil endre kontrollens ES_NOHIDESEL vindu stil. Hvis denne parameteren er null, blir det merkede området midlertidig vises eller skjules. Ellers endres malen.

Hvis denne parameteren er ikke-null, og kontrollen har fokus, det merkede området, blir skjult eller vist som passer.

Returverdier

Ingen returverdi.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, RichEdit-meldinger