EM_EXSETSEL

EM_EXSETSEL meldingen velger et tegnområde og/eller OLE-objekter i en rik redigeringskontroll.

EM_EXSETSEL wParam = 0; 
lParam = (LPARAM) (CHARRANGE langt *) ichCharRange 

 

Parametere

ichCharRange
Nullbasert indeks til tegnet.

Returverdier

Returnerer en nullbasert indeks av linjen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, RichEdit-meldinger

Index