NORMALMENUITEM

NORMALMENUITEM -strukturen inneholder informasjon om hvert element i en meny ressurs som ikke åpnes en meny eller en undermeny. Struktur-definisjon gitt her er for forklaring bare; Det finnes ikke i en standard topptekst-fil.

struct NORMALMENUITEM {WORD resInfo; 
    szOrOrd menuText; 
} 

 

Medlemmer

resInfo
Et sett med Bitflagg som angir typen menyelement. Dette medlemmet kan være en av følgende verdier.
Verdi Betydning
MFR_END Menyelementet er sist i denne undermenyen eller menyen ressursen; Dette flagget brukes internt av systemet.
MFR_POPUP Menyelementet, åpnes en meny eller en undermeny; flagget brukes internt av systemet.

menuText
Angir en null-avbrutt Unicode-streng som inneholder teksten for dette menyelementet. Det er ingen fast grense for størrelsen på denne strengen.

Merknader

Det er en NORMALMENUITEM struktur for hvert menyelement som ikke åpnes en meny eller en undermeny. Angi det siste menyelementet på en meny ved å sette resInfo -medlem til MFR_END.

En menyskillelinje er en spesiell type menyelementet som er inaktiv, men som vises som en skille stolpe mellom to aktive menyelementer. Angi en menyskillelinje ved å la medlemmet menuText tom.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs strukturer, MENUHEADER, MENUITEMINFO, POPUPMENUITEM

Index