MENUHEADER

MENUHEADER -strukturen inneholder versjonsinformasjon for menyen ressursen. Struktur-definisjon gitt her er for forklaring bare; Det finnes ikke i en standard topptekst-fil.

struct MENUHEADER {WORD wVersion; 
    WORD cbHeaderSize; 
} 

 

Medlemmer

wVersion
Angir versjonsnummeret for malen menyen. Dette medlemmet må være lik null angir at dette er en RT_MENU som er opprettet med en mal for standard-menyen.
cbHeaderSize
Angir størrelsen på menyen mal hodet. Denne verdien er null for menyer som du oppretter med en mal for standard-menyen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs strukturer, MENUEX_TEMPLATE_HEADER, MENUEX_TEMPLATE_ITEM, MENUITEMTEMPLATE, MENUITEMTEMPLATEHEADER, NORMALMENUITEM, POPUPMENUITEM

Index