FONTDIRENTRY

FONTDIRENTRY -strukturen inneholder informasjon om en enkeltskrift i en ressursgruppe for skrift. Struktur-definisjon gitt her er for forklaring bare; Det finnes ikke i en standard topptekst-fil.

struct FONTDIRENTRY {WORD dfVersion; 
  DWORD dfSize; 
  char dfCopyright [60]; 
  WORD dfType; 
  WORD dfPoints; 
  WORD dfVertRes; 
  WORD dfHorizRes; 
  WORD dfAscent; 
  WORD dfInternalLeading; 
  WORD dfExternalLeading; 
  BYTE dfItalic; 
  BYTE dfUnderline; 
  BYTE dfStrikeOut; 
  WORD dfWeight; 
  BYTE dfCharSet; 
  WORD dfPixWidth; 
  WORD dfPixHeight; 
  BYTE dfPitchAndFamily; 
  WORD dfAvgWidth; 
  WORD dfMaxWidth; 
  BYTE dfFirstChar; 
  BYTE dfLastChar; 
  BYTE dfDefaultChar; 
  BYTE dfBreakChar; 
  WORD dfWidthBytes; 
  DWORD dfDevice; 
  DWORD dfFace; 
  DWORD dfReserved; 
  char szDeviceName []; 
  char szFaceName []; 
} 

 

Medlemmer

dfVersion
Angir en brukerdefinert versjonsnummeret for ressursdata verktøy kan bruke til å lese og skrive ressursfiler.
dfSize
Angir størrelsen på filen, i byte.
dfCopyright [60]
Inneholder en 60-tegnstreng med skrift leverandørens opphavsrett.
dfType
Angir hvilken type skriftfil.
dfPoints
Angir punktstørrelsen som denne tegnsett ser best.
dfVertRes
Angir loddrett oppløsning, i punkt per tomme, som var dette tegnsettet digitalisert.
dfHorizRes
Angir vannrett oppløsning, i punkt per tomme, som var dette tegnsettet digitalisert.
dfAscent
Angir avstanden fra toppen av cellen en tegn-definisjon til grunnlinjen for typografiske skriften.
dfInternalLeading
Angir mengden ledende innenfor grensene som er angitt av dfPixHeight -medlemmet. Aksenttegn og andre diakritiske tegn kan forekomme i dette området.
dfExternalLeading
Angir hvor mye ekstra fører til at programmet legger til mellom rader.
dfItalic
Angir kursiv skrift Hvis ikke lik null.
dfUnderline
Angir en understreket skrift Hvis ikke lik null.
dfStrikeOut
Hvis ikke lik null, angir du en gjennomstreking-skrift.
dfWeight
Angir vekten av skriften i området 0 til 1000. For eksempel 400 er romerske og 700 er fet. Hvis denne verdien er null, brukes en forhåndsinnstilt vekt. For flere definerte verdier, kan du se beskrivelsen av den LOGFONT -struktur.
dfCharSet
Angir tegnsettet for skriften. Hvis du vil finne forhåndsdefinerte verdier, kan du se beskrivelsen av LOGFONT -struktur.
dfPixWidth
Angir bredden på rutenettet som var en vektorskrift digitalisert. For rasterskrifter, hvis det ikke er lik null, representerer det bredden for alle tegnene i punktgrafikkbildet. Hvis det er lik null, har skriften variabel bredde-tegn.
dfPixHeight
Angir høyden på tegn-punktgrafikk for rasterskrifter eller høyden på rutenettet som var en vektorskrift digitalisert.
dfPitchAndFamily
Angir tonehøyde og familien til skriften. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se beskrivelsen av den LOGFONT -struktur.
dfAvgWidth
Angir gjennomsnittlig bredden på tegnene i skriften (vanligvis definert som bredden av bokstaven x). Denne verdien inkluderer ikke overheng kreves for fet eller kursiv tegn.
dfMaxWidth
Angir bredden på det bredeste tegnet i skriften.
dfFirstChar
Angir den første tegnkoden som er definert i skrifttypen.
dfLastChar
Angir den siste tegnkoden som er definert i skrifttypen.
dfDefaultChar
Angir hvilket tegn som skal erstatte tegn ikke i skriften.
dfBreakChar
Angir tegnet som skal brukes til å definere orddeling for blokkjustering av tekst.
dfWidthBytes
Angir hvor mange byte i hver rad av punktgrafikkbildet. Denne verdien er alltid slik at radene skal starte på word grenser. Dette medlemmet har ingen betydning for vektorskrifter,.
dfDevice
Angir forskyvningen i filen til en null-terminert streng som angir navnet på en enhet. For en generisk skrift er denne verdien null.
dfFace
Angir forskyvningen i filen til en null-terminert streng som navngir skriftsnittet.
dfReserved
Dette medlemmet er reservert.
szDeviceName
Matrisen som inneholder en null-terminert streng som angir navnet på enheten hvis denne skriftfilen er ment for en bestemt enhet.
szFaceName
Matrisen som inneholder en null-terminert streng som angir skriftsnitt navnet på skriften.

Merknader

Det er en FONTDIRENTRY struktur for hver skrift i den.RES-filen. Programmer som genererer.RES filer med skrift-ressurser må også legge til filen en FONTDIRENTRY struktur for hver skrift.

Skrift-deklarasjoner kan blandes med andre ressurs-deklarasjoner i den.RC fil fordi skrifter ikke må være sammenhengende i den.RES-fil.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs strukturer, DIRENTRY, FONTGROUPHDR, LOGFONT

Index