DIRENTRY

DIRENTRY -strukturen inneholder en unik ordenstall som identifiserer en enkeltskrift i gruppen Skrift ressurs. Struktur-definisjon gitt her er for forklaring bare; Det finnes ikke i en standard topptekst-fil.

struct DIRENTRY {WORD fontOrdinal; 
} 

 

Medlem

fontOrdinal
Angir en unik ordinal identifikator for en enkeltskrift i en ressursgruppe for skrift.

Merknader

FONTDIRENTRY strukturen for den angitte skriften følger direkte DIRENTRY strukturen for skriften.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs strukturer, FONTDIRENTRY, FONTGROUPHDR

Index