MESSAGE_RESOURCE_BLOCK

MESSAGE_RESOURCE_BLOCK -strukturen inneholder informasjon om meldingen strenger med identifikatorer i området som er angitt av LowId og HighId .

typeDef struct _MESSAGE_RESOURCE_BLOCK {ULONG LowId; 
    ULONG HighId; 
    ULONG OffsetToEntries; 
} MESSAGE_RESOURCE_BLOCK, * PMESSAGE_RESOURCE_BLOCK 

 

Medlemmer

LowId
Angir den laveste meldings-IDen i denne MESSAGE_RESOURCE_BLOCK.
HighId
Angir den høyeste meldings-IDen i denne MESSAGE_RESOURCE_BLOCK.
OffsetToEntries
Angir forskyvningen, i byte, fra begynnelsen av MESSAGE_RESOURCE_DATA -strukturen til de MESSAGE_RESOURCE_ENTRY strukturene i denne MESSAGE_RESOURCE_BLOCK. MESSAGE_RESOURCE_ENTRY -strukturer som inneholder meldingen-strenger.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winnt.h.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs strukturer, MESSAGE_RESOURCE_DATA, MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

Index