GetMenu

Funksjonen GetMenu henter håndtaket på menyen tilordnet til vinduet gitt.

() HMENU GetMenu HWND  hWnd / / håndtere til vinduet);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet som har Menyreferanse hentes.

Returverdier

Returverdien er håndtaket på menyen. Hvis vinduet gitt har ingen meny, er verdien som returneres NULL. Hvis vinduet er et underordnet vindu, er returverdien udefinert.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, GetSubMenu, SetMenu

Index