GetMenuItemRect

Funksjonen GetMenuItemRect henter markeringsrammen rektanglet for angitte menyelementet.

BOOL GetMenuItemRect) HWND  hWnd,  HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  LPRECT  lprcItem  );
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet som inneholder menyen.

Windows NT 5.0 og Windows 98: Hvis denne verdien er NULL, og hMenu -parameteren representerer en hurtigmeny, vil funksjonen finne vinduet menyen.

hMenu
Håndtere på en meny.
uItem
Nullbasert plasseringen av menyelementet.
lprcItem
Pekeren til en RECT struktur som mottar markeringsrammen rektanglet av den angitte menyen element uttrykt i skjermkoordinater.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du bruke den GetLastError -funksjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, RECT

Index