Menyen håndtak

Systemet genererer en unik handle for hver meny. Menyen håndtere er en verdi av typen HMENU . Et program må angi et håndtak på menyen i mange av funksjonene for Win32-menyen. Du får referanse til en menylinje når du oppretter på menyen eller laste inn en ressurs på menyen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Menyen etableringen.

Til å hente en referanse til menylinjen for en meny som er opprettet eller lastet inn, kan du bruke funksjonen GetMenu . Hvis du vil hente håndtaket på undermenyen som er tilknyttet et menyelement, kan du bruke funksjonen GetSubMenu eller GetMenuItemInfo . Hvis du vil hente en referanse til et vindu -menyen, bruk GetSystemMenu -funksjonen.

Index