MenuItemFromPoint

Funksjonen MenuItemFromPoint bestemmer hvilke menyelementet, hvis noen, er på den oppgitte plasseringen.

MenuItemFromPoint () UINT WINAPI HWND  hWnd,  HMENU  hMenu,  punkt  ptScreen  );
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet som inneholder menyen.

Windows NT 5.0 og Windows 98: Hvis denne verdien er NULL, og hMenu -parameteren representerer en hurtigmeny, vil funksjonen finne vinduet menyen.

hMenu
Håndtere til menyen som inneholder menyelementer for å treffe test.
ptScreen
Punkt -strukturen som angir plasseringen du vil teste. Hvis hMenu angir en menylinje, er denne parameteren i vinduskoordinater. Ellers er det i klient-koordinater.

Returverdier

Returnerer den nullbasert plasseringen til menyelementet på den angitte plasseringen eller –1 Hvis ingen menyelementet er på den oppgitte plasseringen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, punkt

Index