WM_NEXTMENU

WM_NEXTMENU-meldingen sendes til et program når den høyre eller venstre piltasten brukes til å bytte mellom menylinjen og system-menyen.

WM_NEXTMENU
nVirtKey = (int) wParam; 
pmdin = lParam (LPMDINEXTMENU) 

 

Parametere

nVirtKey
Verdien av wParam. Angir virtual-key koden for nøkkelen.
pmdin
Verdien av lParam. Angir adressen til MDINEXTMENU strukturen som inneholder informasjon om menyen å bli aktivert.

Merknader

I å svare på denne meldingen, kan programmet angi på menyen for å bytte til i hmenuNext -medlem av MDINEXTMENU og vinduet for å motta meldingene menyen i hwndNext -medlem av MDINEXTMENU-strukturen. Du må angi både medlemmer for at endringene skal tre i kraft (de er utgangspunktet NULL).

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over menyene, menyen meldinger, MDINEXTMENU

Index