WM_NCMBUTTONDBLCLK

WM_NCMBUTTONDBLCLK-meldingen er lagt inn når brukeren dobbeltklikker den midterste museknappen mens markøren er innenfor det nonclient området i et vindu. Denne meldingen er postert til vinduet som inneholder markøren. Hvis et vindu har fanget musen, posteres ikke denne meldingen.

WM_NCMBUTTONDBLCLK nHittest = (INT) wParam;    / / hit-test verdien pts = MAKEPOINTS(lParam);   / / Plasser av markøren 

 

Parametere

nHittest
Verdien av wParam. Angir hit-test-verdien som returneres av funksjonen DefWindowProc som et resultat av behandling av WM_NCHITTEST-melding. Hvis du vil se en liste av hit-test verdier, se WM_NCHITTEST.
pts
Verdien av lParam. Angir en poeng -struktur som inneholder x - og y-koordinatene til markøren. Koordinater som er relative til det øverste venstre hjørnet av skjermen.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere null.

Merknader

Et vindu trenger ikke å ha CS_DBLCLKS-stil for å motta WM_NCMBUTTONDBLCLK meldinger.

Når brukeren trykker, utgivelser, og trykker på nytt midtre museknapp innen tidsbegrensningen for dobbeltklikktiden systemets, genererer systemet en WM_NCMBUTTONDBLCLK-melding. Å dobbeltklikke den midterste museknappen faktisk genererer fire meldinger: WM_NCMBUTTONDOWN, WM_NCMBUTTONUP, WM_NCMBUTTONDBLCLK, og WM_NCMBUTTONUP på nytt.

Et program kan bruke makroen MAKEPOINTS til å konvertere lParam -parameteren til en poeng -struktur.

Hvis det er riktig å gjøre det, sender systemet WM_SYSCOMMAND meldingen til vinduet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Mus Input oversikt, mus Input meldinger, DefWindowProc, MAKEPOINTS, poeng, WM_NCHITTEST, WM_NCMBUTTONDOWN, WM_NCMBUTTONUP, WM_SYSCOMMAND