Mus Input

Denne oversikten beskriver hvordan systemet skaffer musen inndata til applikasjonen og hvordan programmet mottar og behandler disse inndataene.

Index