WM_NCMOUSEMOVE

WM_NCMOUSEMOVE-meldingen blir postert i et vindu når markøren flyttes i nonclient-området i vinduet. Denne meldingen er postert til vinduet som inneholder markøren. Hvis et vindu har fanget musen, posteres ikke denne meldingen.

WM_NCMOUSEMOVE nHittest = (INT) wParam;    / / hit-test verdien pts = MAKEPOINTS(lParam);   / / Plasser av markøren 

 

Parametere

nHittest
Verdien av wParam. Angir hit-test-verdien som returneres av funksjonen DefWindowProc som et resultat av behandling av WM_NCHITTEST-melding. Hvis du vil se en liste av hit-test verdier, se WM_NCHITTEST.
pts
Verdien av lParam. Angir en poeng -struktur som inneholder x - og y-koordinatene til markøren. Koordinater som er relative til det øverste venstre hjørnet av skjermen.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere null.

Merknader

Hvis det er riktig å gjøre det, sender systemet WM_SYSCOMMAND meldingen til vinduet.

Et program kan bruke makroen MAKEPOINTS til å konvertere lParam -parameteren til en poeng -struktur.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Mus Input oversikt, mus Input meldinger, DefWindowProc, MAKEPOINTS, poeng, WM_NCHITTEST, WM_SYSCOMMAND

Index