DispatchMessage

Funksjonen DispatchMessage sender en melding til en vindusprosedyre for. Det er vanligvis brukt til å sende en melding som er hentet av GetMessage -funksjonen.

 Lang DispatchMessage) CONST MSG  * lpmsg / / peker til struktur med melding);
 

Parametere

lpmsg
Peker til en MSG -struktur som inneholder meldingen.

Returverdier

Verdien som returneres, angir verdien som returneres av vinduet prosedyren. Selv om sin mening, avhenger av meldingen som sendes, er returverdien vanligvis ignorert.

Merknader

MSG strukturen må inneholde gyldige meldingen verdier. Hvis parameteren lpmsg peker til en WM_TIMER -melding og lParam -parameteren for WM_TIMER-meldingen er ikke NULL, lParam peker til en funksjon som kalles i stedet for vindusprosedyre.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Meldinger og melding køer oversikt, melding, og meldingen køen funksjoner, GetMessage, MSG, PeekMessage, TranslateMessage, WM_TIMER

Index