MSG

MSG strukturen inneholder meldingsinformasjon fra en tråd meldingskøen.

typeDef struct tagMSG {/ / msg HWND hwnd;   
  UINT melding; 
  WPARAM wParam; 
  LPARAM lParam; 
  DWORD tid; 
  PUNKT pt; 
} MSG 

 

Medlemmer

hwnd
Håndtere til vinduet som har vindusprosedyre mottar meldingen.
melding
Angir hvor meldingen.
wParam
Angir tilleggsinformasjon om meldingen. Den eksakte betydningen er avhengig av verdien av medlemmet melding.
lParam
Angir tilleggsinformasjon om meldingen. Den eksakte betydningen er avhengig av verdien av medlemmet melding.
tid
Angir tidspunktet da meldingen ble bokført.
pt
Angir markørens posisjon, i skjermkoordinater, da meldingen ble bokført.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Meldinger og melding køer oversikt, melding, og meldingen køen strukturer, GetMessage, PeekMessage

Index