LB_SELITEMRANGE

Et program sender en LB_SELITEMRANGE-postmelding for å velge ett eller flere påfølgende elementer i en boks i flervalgsliste.

LB_SELITEMRANGE wParam = (WPARAM) (BOOL) fSelect;   / / utvalg flagge lParam = MAKELPARAM (wFirst, wLast); / / første og siste elementer 

 

Parametere

fSelect
Verdien av wParam. Angir hvordan du angir det merkede området. Hvis parameteren fSelect er TRUE, er strengen valgt og fremhevet; Hvis fSelect er null, merking er fjernet og strengen ikke lenger er valgt.
wFirst
Verdien av signifikante ordet av lParam. Angir nullbasert indeksen for det første elementet for å velge.
wLast
Verdien av signifikante ordet av lParam. Angir nullbasert indeksen for det siste elementet for å velge.

Returverdier

Hvis det oppstår en feil, er returverdien LB_ERR.

Merknader

Bruk denne meldingen bare med flervalgsliste bokser.

Denne meldingen kan velge et område bare i de første 65 536 elementene.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_SELITEMRANGEEX, LB_SETSEL

Index