LB_SELITEMRANGEEX

Et program sender en LB_SELITEMRANGEEX-postmelding for å velge ett eller flere påfølgende elementer i en boks i flervalgsliste.

LB_SELITEMRANGEEX wParam = (WPARAM) wFirst; / / vare først lParam = (LPARAM) wLast); / / siste element 

 

Parametere

wFirst
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeksen for det første elementet for å velge.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier. Dette betyr at lister ikke kan inneholde mer enn 32 767 elementer. Selv om antall elementer er begrenset, er den totale størrelsen i byte på elementer i en liste begrenset bare av tilgjengelig minne.

wLast
Verdien av lParam. Angir nullbasert indeksen for det siste elementet for å velge.

Returverdier

Hvis det oppstår en feil, er returverdien LB_ERR.

Merknader

Hvis parameteren wFirst er mindre enn wLast -parameteren, vil det angitte området av elementer er valgt. Hvis wFirst er større enn wLast, er valget fjernet fra det angitte området av elementer.

Bruk denne meldingen bare med flervalgsliste bokser.

Denne meldingen kan velge et område bare i de første 65 536 elementene.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_SELITEMRANGE, LB_SETSEL

Index