LB_GETSELITEMS

Et program sender en LB_GETSELITEMS-melding til å fylle en buffer med en datatabell med heltall som angir varenumrene for de valgte elementene i en flervalgsliste-boksen.

LB_GETSELITEMS wParam = (WPARAM) cItems;           / / Dette er maksimalt antall elementer lParam = (LPARAM) (LPINT) lpnItems; / / adresse av buffer 

 

Parametere

cItems
Verdien av wParam. Angir det maksimale antallet merkede elementer som har varenumre er å bli plassert i bufferen.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier. Dette betyr at lister ikke kan inneholde mer enn 32 767 elementer. Selv om antall elementer er begrenset, er den totale størrelsen i byte på elementer i en liste begrenset bare av tilgjengelig minne.

lpnItems
Verdien av lParam. Pekeren til en buffer som er stor nok for antall heltall som er angitt av parameteren cItems.

Returverdier

Returverdien er hvor mange varer som er plassert i bufferen. Hvis listen er en listeboks med enkel merking, er returverdien LB_ERR.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_GETSELCOUNT

Index