LB_GETSELCOUNT

Et program sender en LB_GETSELCOUNT-melding til å hente det totale antallet valgte elementer i en flervalgsliste.

LB_GETSELCOUNT wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er antallet merkede elementene i listeboksen. Hvis listen er en listeboks med enkel merking, er returverdien LB_ERR.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_SETSEL

Index