Ved hjelp av inndata fra tastaturet

Et vindu mottar inndata fra tastaturet i form av tastetrykk meldinger og tegn meldinger. Meldingsløkke knyttet til vinduet må inkludere koden til å oversette tastetrykk meldinger til tilsvarende tegn meldingene. Hvis vinduet viser tastaturinndata i klientområdet, bør det opprette og vise et cirkumflekstegn for å angi plasseringen der det neste tegnet som skal angis. Følgende avsnitt beskriver koden som er involvert i å motta, behandle og vise inndata fra tastaturet:

Index