Angre tekstoperasjoner

Hver redigeringskontroll vedlikeholder en Angre-flagg som angir om et program kan reversere (angre) de siste operasjonen på Rediger kontroll (Hvis du vil angre sletting en tekst, for eksempel). Redigeringskontrollen angir Angre-flagg for å angi at operasjonen kan angres, og tilbakestiller det for å angi at operasjonen ikke kan angres. Et program kan fastslå innstillingen for Angre-flagg ved å sende kontrollen EM_CANUNDO post.

Et program kan angre den siste handlingen ved å sende en EM_UNDO melding for kontrollen. En operasjon kan angres, forutsatt ingen andre Rediger kontroll drift oppstår først. For eksempel kan brukeren slette tekst, erstatte teksten (angre slettingen), og deretter sletter du teksten på nytt (angre erstatningen). EM_UNDO meldingen gjelder for begge redigeringskontroller med én linje og flere linjer og alltid fungerer for én linje redigeringskontroller.

Et program kan tilbakestille en redigeringskontroll Angre flagg ved å sende en EM_EMPTYUNDOBUFFER melding for kontrollen. Systemet tilbakestiller flagget Angre automatisk hver gang en redigeringskontroll, mottar en melding som EM_SETHANDLE eller WM_SETTEXT . Funksjonen SetDlgItemText sender en melding i WM_SETTEXT.