EM_UNDO

Et program sender en EM_UNDO melding Angrer siste redigeringsoperasjon for kontroll.

EM_UNDO wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

For en redigeringskontroll med én linje er returverdien alltid sant. For en flerlinjet redigeringskontroll er verdien som returneres sann hvis angre-operasjonen er vellykket og USANN hvis angre operasjonen mislykkes.

Merknader

En Angre-operasjon kan også angres. Du kan for eksempel gjenopprette slettet tekst med den første EM_CANUNDO-meldingen og fjerne teksten på nytt med en andre EM_CANUNDO-meldingen, så lenge det er ingen mellomliggende redigeringsoperasjon.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_CANUNDO

Index