Kontroll varselmeldinger

En kontroll skal sende en varslingsmelding til det overordnede vinduet til å varsle overordnet om brukerinndata eller endringer i kontrollen. Meldingen er en WM_COMMAND -melding som inneholder en kontroll-ID og en meldingskode identifiserer hva slags hendelsen. En kontroll-IDen er et unikt nummer som programmet bruker til å identifisere kontrollen sender meldingen. Programmet angir identifikatoren for en kontroll når du oppretter kontrollen. Programmet angir identifikatoren i parameteren hMenu CreateWindowEx -funksjonen eller i id -medlem av DLGITEMTEMPLATEEX -struktur.

Fordi kontrollen ikke satte identifikatoren kontroll, må kontrollen hente identifikatoren før den kan sende varselmeldinger. En kontroll må bruke GetDlgCtrlID -funksjonen til å hente sin egen kontroll-identifikator. Selv om identifikatoren for kontrollen er angitt som menyen håndtaket når kontrollen er opprettet, kan ikke funksjonen GetMenu brukes til å hente identifikatoren. Alternativt, en kontroll kan hente IDen fra hMenu -medlem i CREATESTRUCT -strukturen under behandling av WM_CREATE -melding.

Index