WM_PSD_ENVSTAMPRECT

WM_PSD_ENVSTAMPRECT meldingen varsler hook-prosedyre i en Page Setup -dialogboksen at dialogboksen er i ferd med å tegne rektanglet konvolutt-stempel av eksempelsiden.

WM_PSD_ENVSTAMPRECT hDC = (WPARAM) (HDC) wParam;           / / håndtere av enheten sammenheng lprcEnvStamp = lParam (LPARAM) (LPRECT); / / konvolutt-stempel rektangel 

 

Parametere

hDC
Verdien av wParam. Identifiserer enheten sammenheng for eksempelsiden.
lprcMargin
Verdien av lParam. Pekeren til en RECT -struktur som inneholder koordinatene, i piksler, på rektanglet konvolutt-stempel.

Returverdier

Hvis Bindingsprosedyren returnerer SANN, trekke dialogboksen ikke konvolutt-stempel-delen av eksempelsiden.

Hvis Bindingsprosedyren returnerer USANN, trekker dialogboksen den konvolutt-stempel-delen av eksempelsiden.

Merknader

Dialogboksen side inneholder et bilde av en eksempelside, som viser hvordan brukerens valg påvirker utseendet på utskriften. Når du kaller funksjonen PageSetupDlg , kan du gi en PagePaintHook hook-prosedyre for å tilpasse utseendet på eksempelsiden. Når dialogboksen er om å tegne innholdet av eksempelsiden, sender dialogboksen en sekvens av WM_PSD * meldinger til Bindingsprosedyren .

En Bindingsprosedyren mottar denne meldingen bare hvis den valgte papirtypen er en konvolutt.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, felles dialogboksmeldinger, PagePaintHook, PageSetupDlg, RECT, WM_PSD_PAGESETUPDLG

Index