PageSetupDlg

PageSetupDlg -funksjonen oppretter en dialogboksen Utskriftsformat , som gjør at brukeren kan angi attributtene på en utskrevet side. Disse attributtene omfatter papirstørrelse og -kilde, papirretning (stående eller liggende) og bredden på sidemargene.

BOOL PageSetupDlg) LPPAGESETUPDLG  lppsd peker til en struktur);
 

Parametere

lppsd
Pekeren til en PAGESETUPDLG struktur som inneholder informasjon som brukes til å initialisere dialogboksen. Strukturen mottar informasjon om brukerens valg når funksjonen returnerer.

Returverdier

Hvis brukeren klikker OK-knappen, er returverdien ikke-null. Medlemmer av PAGESETUPDLG strukturen pekte for å angi brukerens valg av parameteren lppsd.

Hvis brukeren avbryter eller lukker dialogboksen Utskriftsformat , eller det oppstår en feil, er verdien som returneres Null. For å få utvidet feilinformasjon, kan du bruke funksjonen CommDlgExtendedError

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.
Importere biblioteket:Bruk commdlg32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, felles dialogboksen fungerer, CommDlgExtendedError, PagePaintHook, PAGESETUPDLG, PageSetupHook