Kontroll-IDer i Explorer-stil

Platform SDK gir standardmalen for dialogboksen-boksen for de gammeldagse dialogboksene, men inkluderer ikke standardmalen for dialogboksene Explorer-stil. Dette er fordi Explorer-stil dialogane kan du legge til dine egne kontroller, men sttter ikke at du redigerer malen for standardkontrollene. Men i noen tilfeller kan du trenger vite kontroll identifikatorer brukes i standardmalene. For eksempel krever CDM_HIDECONTROL og CDM_SETCONTROLTEXT -meldinger en kontroll-ID.

Tabellen nedenfor viser identifikatorene til standardkontrollene i dialogboksene Explorer-stil pne og Lagre som . Identifikatorer er konstanter som er definert i DLGS.H og WINUSER.H.

Kontroll-ID Kontroll-beskrivelse
cmb2 Drop-down kombinasjonsboks som viser gjeldende stasjon eller mappe, og som lar brukeren velge en stasjon eller mappe for pne
stc4 Etikett for kombinasjonsboksen cmb2
lst1 Liste som viser innholdet i gjeldende stasjon eller mappe
stc1 Etikett for lst1 -listeboksen
edt1 Redigeringskontroll som viser navnet p gjeldende fil, eller der brukeren kan skrive inn navnet p filen for pne
stc3 Etikett for edt1 redigeringskontroll
cmb1 Drop-down kombinasjonsboks som viser listen over filen type filtre
stc2 Etikett for kombinasjonsboksen cmb1
chx1 Den skrivebeskyttet merket
IDOK OK -kommandoknapp (knapp)
IDCANCEL Kommandoknappen avbryte (knapp)
pshHelp Kommandoknappen hjelpe (knapp)

Index