CDM_SETCONTROLTEXT

CDM_SETCONTROLTEXT meldingen angir teksten for den angitte kontrollen i en Explorer-stil Åpne dialogboksen eller Lagresom vanlig. Dialogboksen må være opprettet med flagget OFN_EXPLORER; Hvis meldingen ikke mislykkes .

 CDM_SETCONTROLTEXT
wParam = id (WPARAM); 
lParam = tekst (LPARAM) (LPSTR); 
 
/ / tilsvarende makro
ugyldige CommDlg_OpenSave_SetControlText (hdlg, id, tekst) 

Parametere

hdlg
Håndtak av felles boksen Dialogvindauget for å motta meldingen.
id
Identifikator for kontrollen som inneholder teksten som er satt.
tekst
Pekeren til en null-terminert streng som angir den nye teksten for kontrollen.

Returverdier

Ingen returverdi.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, felles dialogboksmeldinger, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENFILENAME

Index