I dialogboksen Utskriftsformat

Dialogboksen Utskriftsformat lar brukeren angi følgende egenskaper for den utskrevne siden:

Attributtene som er presentert i dialogboksen varierer avhengig av funksjoner for skriveren.

Du kan opprette og vise en dialogboks for Utskriftsformat ved initialisering av en PAGESETUPDLG struktur og sender strukturen til PageSetupDlg -funksjonen.

Følgende illustrasjon viser en typisk Utskriftsformat -dialogboksen.

Hvis brukeren klikker OK -knappen, returnerer PageSetupDlg SANN når du har ulike medlemmer i PAGESETUPDLG -strukturen til å angi brukerens valg. PtPaperSize og rtMargin -medlemmer inneholder verdier som er angitt av brukeren. Medlemmene hDevMode og hDevNames inneholde globale minnereferanser for den DEVMODE og DEVNAMES strukturer. Disse strukturene inneholde ekstra sideinformasjon, i tillegg til informasjon om skriveren. Du kan bruke denne informasjonen til å forberede en utdataene skal sendes til den valgte skriveren.

Hvis brukeren avbryter i dialogboksen Utskriftsformat , eller det oppstår en feil, returnerer PageSetupDlg USANN. Hvis du vil finne årsaken til feilen, kall funksjonen CommDlgExtendedError til å hente verdien utvidet feil.