CBN_ERRSPACE

Varslingsmelding CBN_ERRSPACE sendes når en kombinasjonsboks ikke kan tildele nok minne til å møte en bestemt forespørsel. Det overordnede vinduet i kombinasjonsboksen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

CBN_ERRSPACE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikator for kombinasjonsboksen boksen hwndComboBox = (HWND) lParam;       / / håndtere til kombinasjonsboks 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, WM_COMMAND

Index