Tastefunksjoner

Følgende funksjoner er brukes sammen med knapper.

CheckDlgButton
CheckRadioButton
IsDlgButtonChecked

Index