IsDlgButtonChecked

Funksjonen IsDlgButtonChecked avgjør om en knappekontroll har en hake ved siden av det, eller om en tretilstands knappekontroll er nedtonet, sjekket, eller ingen av delene.

() UINT IsDlgButtonChecked HWND  hDlg, / / håndtere til dialogboksenIntnIDButton / / for identifikator);
 

Parametere

hDlg
Håndtere til dialogboksen som inneholder knappekontrollen.
nIDButton
Angir identifikatoren heltall på knappekontrollen.

Returverdier

Verdien som returneres fra en knapp som er opprettet med BS_AUTOCHECKBOX, BS_AUTORADIOBUTTON, BS_AUTO3STATE, BS_CHECKBOX, BS_RADIOBUTTON, eller BS_3STATE-stil kan være en av følgende:

Verdi Betydning
BST_CHECKED Knappen er avmerket.
BST_INDETERMINATE -Knappen er deaktivert, som angir en mellomstatus (gjelder bare hvis knappen har stilen BS_3STATE eller BS_AUTO3STATE).
BST_UNCHECKED Knappen er merket

Hvis knappen har andre stiler, er returverdien null.

Merknader

Funksjonen IsDlgButtonChecked sender en melding i BM_GETCHECK til angitte knappekontrollen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over knappene, knappen Funksjoner, CheckDlgButton

Index