RegisterClassEx

De RegisterClassEx functie registreert een venster klasse voor later gebruik in dringt erop aan dat de functie CreateWindow of CreateWindowEx.

ATOM RegisterClassEx) CONST WNDCLASSEX  * lpwcx / / adres van structuur met klassegegevens);
 

Parameters

lpwcx
Aanwijzer naar een WNDCLASSEX structuur. U moet de structuur met de kenmerken van de juiste klasse invullen voordat dit wordt doorgegeven aan de functie.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde een Atoom die een unieke identificatie van de klasse wordt geregistreerd.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Als u de klasse venster registreren met behulp van RegisterClassExA, vertelt de toepassing het systeem dat de ramen van de gemaakte klasse berichten met tekst verwachten of teken parameters te gebruiken de ANSI-tekenset; Als u het registreren met behulp van RegisterClassExW, vraagt de toepassing dat het systeem als Unicode tekst parameters van berichten doorgeven. De functie IsWindowUnicode kan toepassingen query de aard van elk venster. Zie voor meer informatie over ANSI en Unicode functies in de API Win32, Functie Prototypes.

Alle venster klassen die een toepassing registreert zijn ongeregistreerde wanneer het eindigt.

Windows 95: Alle venster klassen geregistreerd door een dll-bestand zijn niet-geregistreerde wanneer het dll-bestand verwijderd wordt.

Windows NT: Geen venster klassen geregistreerd door een dll-bestand zijn niet-geregistreerde wanneer het dll-bestand verwijderd wordt.

Windows 95: RegisterClassEx mislukt als de cbWndExtra of cbClsExtra lid van de WNDCLASSEX structuur meer dan 40 bytes bevat.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Overzicht van venster klassen, venster klasse functies, CreateWindow, CreateWindowEx, GetClassInfoEx, GetClassName, UnregisterClass, WindowProc,WNDCLASSEX