IsWindowUnicode

De IsWindowUnicode functie bepaalt of het opgegeven venster een inheemse Unicode-venster is.

BOOL IsWindowUnicode ()  HWND  hWnd / / verwerken naar venster);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster om te testen.

Retourwaarden

Als het venster een inheemse Unicode-venster is, is de retourwaarde aan nul.

Als het venster niet een native Unicode-venster is, is de retourwaarde nul. Het venster is een inheemse ANSI-venster.

Opmerkingen

De tekenset van een venster wordt bepaald door het gebruik van de functie RegisterClass . Als het venster klasse werd geregistreerd met de ANSI-versie van RegisterClass (RegisterClassA), is de tekenset van het venster ANSI. Als het venster klasse werd geregistreerd met de Unicode-versie van RegisterClass (RegisterClassW), is de tekenset van het venster Unicode.

Het systeem doet twee richtingen automatische vertaling (Unicode naar ANSI) voor venster berichten. Bijvoorbeeld, als een ANSI venster bericht is verzonden naar een venster waarin de Unicode-tekenset wordt gebruikt, vertaalt het systeem dat bericht in een Unicode-bericht voordat u het venster procedure aanroept. Het systeem wordt gebeld IsWindowUnicode om te bepalen of de boodschap vertalen.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functies

Index