ScrollDC

De functie ScrollDC een rechthoek van bits horizontaal en verticaal geschoven.

BOOL ScrollDC ()  HDC  hDC, / / ingang naar device-contextint dx, / / horizontale eenheden schuivenint dy, / / verticale eenheden schuivenCONST RECT* lprcScroll,  / / adres van structuur voor scrollen rechthoekCONST RECT* lprcClip,  / / adres van structuur voor knippen rechthoekHRGNhrgnUpdate, / / ingang naar schuifbalkgebiedLPRECTlprcUpdate / / adres van structuur voor update rechthoek);
 

Parameters

hDC
Ingang naar de device-context waarin de bits moet worden geschoven.
dx
Geeft de tijdsduur, in eenheden van apparaat van het horizontale scrollen. Deze parameter moet een negatieve waarde naar links schuiven.
dy
Geeft de tijdsduur, in eenheden van apparaat voor verticaal schuiven. Deze parameter moet een negatieve waarde omhoog schuiven.
lprcScroll
Pointer naar de RECT structuur met de co÷rdinaten van de rechthoek scrollen.
lprcClip
Aanwijzer naar de RECT structuur met de co÷rdinaten van de rechthoek knippen. Alleen apparaat bits binnen de rechthoek knippen worden be´nvloed. Bits aan de binnenkant van de buitenkant van de rechthoek verschoven zijn geschilderd; bits naar buiten vanaf de binnenkant van de rechthoek verschoven zijn niet geschilderd.
hrgnUpdate
Ingang naar de regio blootgelegd door de schuivende proces. ScrollDC definieert deze regio; het is niet noodzakelijkerwijs een rechthoek.
lprcUpdate
Aanwijzer naar de RECT structuur die de co÷rdinaten van de rechthoek omsluitend kader het schuifbalkgebied update ontvangt. Dit is de grootste rechthoekig gebied waarvoor bijwerken. Wanneer de functie retourneert, zijn de waarden in de structuur in client co÷rdinaten, ongeacht de modus van de toewijzing voor de opgegeven device-context. Hierdoor kunnen toepassingen kunnen gebruikmaken van de update-regio in een aanroep van de InvalidateRgn functie, indien nodig.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Als de parameter lprcUpdate NULL is, wordt het systeem niet de update rechthoek berekenen. Als zowel de hrgnUpdate als de lprcUpdate parameters NULL zijn, wordt het systeem niet de update regio berekenen. Als hrgnUpdate niet NULL is, het systeem gaat door alsof het bevat een geldige ingang voor de regio blootgelegd door de schuivende proces (gedefinieerd door ScrollDC).

Als u het hele clientgebied van een venster bladert moet, gebruikt u de functie ScrollWindowEx.

Windows CE: Slechts ÚÚn van de parameters dx en dy kunnen niet-nulzijnde.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Scroll Bars overzicht, schuifbalk functies, InvalidateRgn, RECT, ScrollWindowEx

Index